Övriga uppgifter

Övriga uppgifter

Namn:
Firma Stefan Hellsten EDIV


Telefon:
076-190 63 63

Epost:
stefan.hellsten@edivpsych.com

Postadress:
Störtloppsvägen 18, 1 tr
129 47 Hägersten


Plusgiro:
63 68 54-2

Bankgiro:
850-3674

Bank:
Nordea

Godkänd för F-skatt.


Tillbaka till Boka online