Boka online

Boka online


Hur fungerar online-bokning?JJag är legitimerad psykolog, med en psykodynamisk psykoanalytisk inriktning. Vad jag erbjuder på denna sida är dock inte terapi, psykoterapi eller psykoanalys. Jag har valt att kalla det counseling. Detta ord kan stavas counseling såväl som counselling. Det första varianten, har jag förstått, är mer gångbar i brittisk engelska, medan den andra fungerar bäst i amerikansk engelska. (Eller om det var tvärtom.) Ett näraliggande ord i svenska är konsultationer. Dock låter det för affärsmässigt, tycker jag. Vad det handlar om är ett mer öppet samtal, för att tillsammans söka svar. I fokus är sådana frågeställningar, problem, som ligger på gränsen mellan psykologi och andlighet, religion. Inte heller är det själavård i gängse mening. Präster och diakoner håller kanske liknande samtal, på gränsen mellan religiös tro och psykologi, existentiella samtal, men normalt har de själva en religiös övertygelse som samtalet delvis vilar på. Det gör det inte här. Jag är ingen andlig terapeut, etc. På det nyandliga området, vad kallas liknande samtal? Healing, kanalisering, andlig rådgivning, kanske.