Hem

Hem

Jag har intresserat mig för psykisk hälsa och andlighet i allmänhet och varianter av samtida (New age, Västerländsk esoterisk, ”holistisk”, etc) andlighet i synnerhet. Existentiellt, diverse. Här är ett bra ställe att börja om du vill veta mer.

Andlighet & psykologi


Reflekterande, utforskande samtal på gränsen mellan psykologi och livsfilosofi.

Lite om min egen bakgrund

Boka online


Stefan Hellsten
leg psykolog
Stockholm

Jag har jag ett intresse för psykologi och andlighet. En översikt: Psykodynamisk psykoterapi och psykologi har sitt ursprung hos Sigmund Freud. I början av 1900-talet utvecklade han psykoanalysen i teori och klinik. Andra har vidareutvecklat hans idéer: Donald Winnicott, Wilfred Bion, Melanie Klein m fl. Humanistisk psykologi växte fram delvis som en motkraft. Att istället fokusera på ”det friska”: Abraham Maslow. Nästa steg blev transpersonell psykologi, som i ännu högre grad (vad jag förstått) ställde sig öppen för högre aspekter i människan: Stanislav Grof, experimenterandet med droger för personlig utveckling och psykiskt läkande. Ur detta har det t o m vuxit fram Integral psykologi. Ken Wilber. Positiv psykologi: Míhály Csíkszentmihályi. Religion har väl alltid funnits. Terapeutiskt: Själavård, kristen djupmeditation. På 60-talet och i början av 70-talet uppstod det som vi idag kallar nyandlighet och New age. Inspirerat av österländsk andlig praktik och teologi – yoga och meditation, reinkarnation och karma, gurus och lärjungar. Och teosofi, bl a: Madame Blavatsky. Viktiga namn i detta sammanhang: Jiddu Krishnamurti, som uppfostrades av teosoferna Annie Besant och Charles Webster Leadbeater och förutspåddes bli den nye Världsläraren. Han hoppade av i trettioårsåldern. I samband med detta genomgick Teosofiska sällskapet en kris. Rudolf Steiner hoppade av och grundade Antroposofiska sällskapet, som vi känner genom Walldorfpedagogik, biodynamisk odling, Vidarkliniken, mm. En skandinav i samma genre: Martinus Thomsen, ”Martinus”, vars lära brukar kallas Martinus kosmologi. I skärningspunkten mellan nyandlighet och psykologi/terapi har vi fenomen som: Pre/trans fallacy (Wilber), spiritual bypass/bypassing (John Welwood). Även sådant som brukar kallas ”terapeutiska sekter”. Vilka som bör tar med här är väl inte solklart: Scientologin av L Ron Hubbard, m fl. Hit bör väl också räknas div andliga gurus/inspiratörer/läror/system som fokuserar på personlig/andlig utveckling: Byron Katie, Deepak Chopra, The Secret, Mirakelkursen – A Course in Miracles. Åtskilligt av sådant som ryms inom den holistiska andligheten har ju också fått stor acceptans hos allmänheten. Intresset för yoga, meditation, astrologi, mm. Även reinkarnation och karma. I flera undersökningar har det kunnat påvisas att så många som 25% av folk i väst omfattar tron på att man återföds, lever liv efter liv. Det finns också en anti-kultrörelse, mer eller mindre agiterad. Många med egna erfarenheter, s k avhoppare, eller drabbade anhöriga, men även psykologer, psykoterapeuter, m fl som intresserar sig för detta område. I Sverige bl a: Håkan Järvå, Helena Löfgren, Anette Nyman, Clas Svahn. I det sammanhanget, det religionsskeptiska, bör Sigmund Freud lyftas fram, så klart. Magiskt tänkande i alla dess uttryck. På senare år har begreppet Conspirituality börjat användas. En mix av New Age Spirituality och Conspiracy theories. Inte minst i kölvattnet av Donald Trump och den konspirationskultur som frodats kring honom. QAnon. Här sugs även sådant som Chem trails, föreställningar om faran med vaccin för Covid-19 upp, 5G, Illuminati, Bill Gates, Bill Clinton m fl, upp. Förslagsvis kunde denna mix av nyandlighet och konspirationstänkande på svenska benämnas konspirationsandlighet.

So